Richard Sulík na témy slovenská politika, Európska únia a ekonomika.

R.Sulík: Moje ideály a ciele

Do politiky som neprišiel preto, aby som si nakradol, ale preto, aby moje deti zo Slovenska neutekali preč. Snažím sa o to, aby sa Slovensko stalo jednou normálnou krajinou, v ktorej veci fungujú a kde občan môže žiť slobodne svoj vlastný život bez toho, aby bol šikanovaný štátom.

Život ma naučil, že čestné a zodpovedné konanie nie je iba zárukou osobného šťastia, ale i podmienkou fungovania spoločenstva. Za najdôležitejšiu považujem osobnú slobodu a rovnosť šancí.

Na týchto princípoch som v roku 2009 spoluzaložil pravicovo-liberálnu stranu Sloboda a Solidarita, stranu hrdých a slobodných občanov, ktorí chápu, že za svoje šťastie sú zodpovední sami. 

Mojou prvoradou úlohou je preto práca na tom, aby štát fungoval efektívne a spravodlivo, na základe minima jasných pravidiel. Prebyrokratizovaný verejný sektor, spoločnosť a jej obmedzený prístup k spravodlivosti, ako aj oslabená vymožiteľnosť práva sú mojou motiváciou byť v politike.

Myslím, že dokážem aspoň trochu prispieť k tomu, aby bol život na Slovensku lepší.